Het bestuurVoorzitter: Harry Balvers
      Villa Waterranonkel 5
      5146 AN Waalwijk

Secretaris: Jan van Best
       Zandvaert 11
       5171 LG Kaatsheuvel

Penningmeester: Jos Ververs
               Heiakker 25
               5171 WP Kaatsheuvel
 
Bestuurslid: Marc Slot
     
                  Kempenland 4
                  5171 HC Kaatsheuvel

Contact:
U kunt het bestuur mailen via onze secretaris: secretaris@deketsheuvel.nl