Het bestuurVoorzitter: Harry Balvers
      Villa Waterranonkel 5
      5146 AN Waalwijk

Secretaris: Jan van Best
         Zandvaert 11
         5171 LG Kaatsheuvel

Penningmeester: Jos Ververs
               Heiakker 25
               5171 WP Kaatsheuvel
 
Bestuursleden: Stefan Laros
      
       Aldrinstraat 13
       5175 XA Loon op Zand
 
       Marc Slot
     
       Kempenland 4
       5171 HC Kaatsheuvel

Contact:
U kunt het bestuur mailen via onze secretaris: secretaris@deketsheuvel.nl