Veelgestelde vragen

Kan de heemkundekring ons helpen met het uitzoeken van de bewonersgeschiedenis van ons pand?
 
Antwoord: Als er een oud kadastraal nummer bekend is van het betreffende perceel kan de heemkundekring via het oude kadaster van de gemeente voor u uitzoeken wie er allemaal eigenaar zijn geweest van het pand.
 
Waar komt de naam Kaatsheuvel vandaan?
 
Antwoord: Over het ontstaan van de naam Kaatsheuvel doen verschillende theoriën de ronde. Volgens sommigen moet een link worden gelegd met een zekere Hendrik Cets die hier op een hoeve woonde en waardoor de naam Cetshoeve is ontstaan, die later verbasterde naar Kaatsheuvel. Ook wordt een link gelegd naar het kaatsspel en ook de naam van de H. Catharina wordt genoemd als mogelijke oorsprong van de naam Kaatsheuvel.
Nog niet lang geleden is er een nieuwe naamsverklaring voor Kaatsheuvel voorgesteld. Men gaat daarbij terug naar de oudste vermelding van de naam Kaatsheuvel die Kesthovel luidde en dateert uit het jaar 1506. Kest in deze naam zou opslagplaats of voorraadschuur betekenen en hovel een verhoging in het landschap. De verhoging in het landschap zou dus als opslagplaats hebben gediend, voornamelijk voor de afgegraven turf in de omgeving en zodoende de naam Kesthovel hebben gekregen wat later veranderde in Kaatsheuvel.