Rabobank "Spek de clubkas" actie

Rabobank De Langstraat draagt het verenigingsleven in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk een warm hart toe. Daarom introduceren ze de Rabobank Clubkas Campagne. Stem op heemkundekring De Ketsheuvel.
Wat is de Rabobank Clubkas Campagne?

De basisgedachte van de campagne is dat leden van Rabobank De Langstraat inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven. Leden van Rabobank De Langstraat kunnen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld krijgt deze vereniging of stichting. U begrijpt dat wij als uw heemkundekring ons hier natuurlijk voor hebben aangemeld.
Hoe werkt het stemmen precies?
Leden van de Rabobank hebben vlak voor de stemperiode een brief met een unieke persoonlijke code ontvangen waarmee zij kunnen stemmen. Via de website kunnen de leden tijdens de stemperiode hun stem(men) uitbrengen op de vereniging/stichting van hun voorkeur.
De stemperiode loopt van 3 oktober tot en met 17 oktober 2017. Als heemkundekring De Ketsheuvel hopen wij op uw stem.
Bij voorbaat dank voor uw enthousiaste stemgedrag!

http://www.rabobank.nl/delangstraat