ANBI

Heemkundekring De Ketsheuvel is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling en sinds 2012 zelfs als CULTURELE ANBI.

Schenken is dan ook financieel aftrekbaar, via de culturele ANBI aanwijzing wil de overheid schenken extra stimuleren. U heeft zelfs het recht op 125% aftrek, voor meer info zie.

Vanaf 1 januari 2014 heeft de Belastingdienst nieuwe voorwaarden gesteld. Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over heemkundekring De Ketsheuvel m.b.t. tot de ANBI status.

Heemkundekring De Ketsheuvel RSIN Nummer: 817853637.

Doelstelling:

zie.
 

Beleidsplan en activiteitenplan van heemkundekring De Ketsheuvel:

In het beleidsplan wordt teruggeblikt op de door de heemkundekring uitgeoefende activiteiten en de behaalde resultaten. Daarnaast wordt beschreven op welke wijze het bestuur de doelstellingen van de heemkundekring in 2014 en de verdere toekomst zal gaan realiseren. Voor het beleidsplan 2014, klik hier.

Bestuurssamenstelling:

zie.

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële verantwoording:

Download hier de jaarrekening 2017.

Heemkundekring de Ketsheuvel
Hoofdstraat 32 te Kaatsheuvel
Terug naar boven