Ons doel

Volgens onze notariële akte van 29 maart 2007 heeft Heemkundekring De Ketsheuvel ten doel:
  1. De gemeente Loon op Zand, met name het kerkdorp Kaatsheuvel, op elk gebied, dat onder het begrip heemkunde valt, te bestuderen en te onderzoeken;
  2. In brede kring belangstelling te wekken voor de eigen streek en bevolking;
  3. Te ijveren voor het behoud van het eigen karakter en de schoonheid van dorp en omgeving en van cultuurhistorisch en heemkundig waardevolle zaken;
  4. Het streven naar behoud van waardevolle monumentale en cultuurhistorisch waardevolle panden, objecten en stad- en dorpsgezichten waaronder het streven naar aanwijzing van panden en objecten tot rijksmonument dan wel gemeentelijk monument, beeldbepalend of beeldondersteunend pand of ensembles van monumentale en cultuurhistorisch waardevolle panden, objecten en gebieden tot Complex (rijks-)monument dan wel gemeentelijk stads- en dorpsgezicht, doch meerbepaald binnen het werkgebied van de vereniging;
  5. Het onderzoeken, bestuderen en veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende zaken, goederen en/of voorwerpen en oudheidkundige gegevens in en van de gemeente Loon op Zand, met name het kerkdorp Kaatsheuvel en zijn omgeving, alsmede het vastleggen van onderzoekingen en studies door middel van publicaties, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, welke met vorenstaand doel verband houden of daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zijn van het woord;
  6. Met stichtingen en/of instituties die zich het beheer van collecties ten doel stellen, bindende afspraken te maken inzake de vrije toegankelijkheid tot deze collecties, in dienst van de verwezenlijking van de hiervoor genoemde primaire doelstellingen.
Heemkundekring de Ketsheuvel
Hoofdstraat 32 te Kaatsheuvel
Terug naar boven