De Heemkundekring

Wat is een dorp zonder heemkunde? Als over heemkunde niet meer gesproken, verteld en geschreven kan worden, als heemkundige onderwerpen niet meer in woord en beeld(materiaal) gedeeld kunnen worden onder de lokale bevolking, verdwijnt daarmee ook het wezen van een dorp en haar inwoners.

Nadat de vorige vereniging in ruste was gegaan, heeft op 29 maart 2007 een nieuw initiatief van de stichtingen STERK en Doen We! tot heemkundekring De Ketsheuvel geleid. Een nieuwe vereniging met een bestuur dat de ambitie en taak heeft om de vereniging op de Kaatsheuvelse landkaart te zetten. Dat zal vooral gebeuren door het opzetten van een aantal concrete activiteiten, waarbij de geschiedenis van Kaatsheuvel centraal staat. Activiteiten waarbij inwoners niet alleen kennis kunnen nemen van heemkundige onderwerpen, maar zelf ook actief betrokken worden, om onbekende thema’s verder uit te diepen om ze zo te borgen voor allen die na ons daarvan kennis willen nemen.
Heemkundekring de Ketsheuvel
Hoofdstraat 32 te Kaatsheuvel
Terug naar boven